พระพิรุณทรงนาค

เป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต่สัญลักษณ์ของโรงเรียนจะไม่มีวงกลมซึ่งล้อมรอบกลีบดอกบัวอยู่

 

<<ย้อนกลับ