× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566


ข่าวกิจกรรม

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นแบบเข้ม ณ JSL Nippon Academy จังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ...อ่านต่อ
ร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖...อ่านต่อ
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระดับประถมศึกษา “สาธิตจตุรมิตร” ครั้งที่ ๑๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ สนามฟุตบอล PNC FOOTBALL CLUB ปทุมธานี...อ่านต่อ
โครงการตรวจสุขภาพประจำปีของบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันอังคารที่ ๑๔ และ วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ Future Problem Solving ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ มอบเงินบริจาคจากการจัดโครงการ “รวมน้ำใจสาธิตเกษตรเพื่อที่รักสัตว์โลก” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

คณะอาจารย์และนิสิต โครงการ Campus Asia: KU-HU START Program มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยฮิโรชิมา ศึกษาดูงาน เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖...อ่านต่อ
ผู้บริหารและครู โรงเรียนณัฏฐวุฒิวิทยา กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ โครงการการศึกษาพิเศษ ๒ ระดับเตรียมประถมศึกษา วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖...อ่านต่อ
คณะครูโรงเรียนพีระยา นาวิน กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน เรื่อง อนาคตการเรียนรู้สู่นวัตกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑...อ่านต่อ

E-BOOK

สถิติเข้าชม