× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมาทิฐิภิรมย์ "กตัญญุตา-คารวะ" ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๔๕ – ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม

 

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๔๕ – ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม อาจารย์ ดร.ผกามาศ  นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ ประธานกิจกรรมสัมมาทิฐิภิรมย์ กล่าวสดุดีและมอบของที่ระลึกแด่คณาจารย์บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จากนั้นผู้แทนนักเรียนกล่าวแสดงความกตัญญู มอบของที่ระลึก จากนั้นผู้เกษียณอายุราชการกล่าวให้โอวาทตามลำดับ อาจารย์จันทปภา  วิชิตชลชัย  คุณณัชชารีย์  พิมพ์ธนากานต์ และคุณอนง พ่อหาร 


E-BOOK

สถิติเข้าชม