× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการธนาคารขยะเคยูเอส ปีที่ ๑๒ “เปลี่ยนขยะไร้ค่า กลายมาเป็นอิฐ” พบกันเป็นครั้งที่ ๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ครั้งสุดท้ายของปีนี้)

เริ่มแล้วกับโครงการธนาคารขยะเคยูเอส ปีที่ ๑๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กิจกรรมธนาคารขยะในรูปแบบ New Normal กับแนวคิด From Waste to Worth “เปลี่ยนขยะไร้ค่า กลายมาเป็นอิฐ” กับกิจกรรม Ecobricks เพื่อช่วยจัดการกับขยะมากมายที่ไม่ย่อยสลายและไม่สามารถรีไซเคิลได้ ซึ่งทุกคนสามารถทำเองได้ง่าย ๆ ที่บ้าน จากสองมือรวมพลังทั้งครอบครัว ขอเชิญนักเรียนและผู้ปกครอง มาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมสะสมชั่วโมงบริการสังคม กับโครงการธนาคารขยะเคยูเอส ปีที่ ๑๒ พบกันครั้งที่ ๓ ในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ วันงานประจำปี

คลิกชมวีดิทัศน์ สารคดี "เส้นทางขยะ"

 


E-BOOK

สถิติเข้าชม