× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวคนเก่งสาธิตเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดเพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ อาคารนันทนาการ ๑๔ มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดเพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ อาคารนันทนาการ ๑๔ มหาวิทยาลัยรังสิต  โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้

 

เด็กหญิงอคิราภ์ สุขเกษม ป.๓/๓

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๒๕ กิโลกรัม Class school


เด็กหญิงเมธปิยา กุลดิลก ป.๕/๖

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง สายเหลือง P.1


เด็กชายนภัทรนันต์ ทัพเทพ ป.๓/๑

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๒๔ กิโลกรัม Class school


เด็กหญิงนันณภัชสรณ์ วิธุรวานิชย์ ป.๓/๓

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม Class school


เด็กหญิงภาณิชา ปัญจพรผล ม.๒/๗

ได้รับรางวัลเหรียญทอง สายฟ้า P.5


เด็กหญิงปลายฟ้า จารุสันติ ป.๒/๕

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่นอายุ ๗-๘ ปี สายขาว


เด็กหญิงฐิตารีย์ ผดุงเกียรติวัฒนา ม.๑/๑

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๔๖ กิโลกรัม Class school


เด็กชายทศนธรรม สุธรรมโกศล ป.๓/๔

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม Class school


เด็กชายณตริน สุธา ป.๔/๑

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่นอายุ ๙-๑๐ ปี น้ำหนักไม่เกิน ๓๐ กิโลกรัม Class school


เด็กชายวรท พรมปากดี ป.๒/๒

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รุ่นอายุ ๗-๘ ปี ชายเดี่ยว สายขาว


เด็กหญิงธรินทร์ชิตา ทัพเทพ ป.๖/๕

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน ๕๐ กิโลกรัม Class school


E-BOOK

สถิติเข้าชม