× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันฟุตบอลสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๕๐ น. - ๒๐.๓๐ น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน

        วันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๕๐ น. - ๒๐.๓๐ น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการแข่งขันฟุตบอลสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ โดยมี อาจารย์ ดร.ผกามาศ  นันทจีวรวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม คุณจิรชยา จิรวณิช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ กล่าวต้อนรับ และคุณเกรียงไกร ทรัพย์เจริญ เป็นประธานจัดกิจกรรม  มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน คณาจารย์ ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ และนักเรียนให้มีความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬาต่อกัน โดยภายในงานมีการแข่งขันฟุตบอลสำหรับนักกีฬาชาย และการแข่งขันกีฬาฮาเฮหญิง ๓ รายการ ได้แก่ วิ่งผลัด  ฮูล่าฮูป และเตะลูกโทษ  


E-BOOK

สถิติเข้าชม