× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวคนเก่งสาธิตเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกอบุญ กัลยาณมิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ และรางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ ...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดเพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ อาคารนันทนาการ ๑๔ มหาวิทยาลัยรังสิต ...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟันดาบ รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดยสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต......อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดเพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ อาคารนันทนาการ ๑๔ มหาวิทยาลัยรังสิต ...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนัทธวันต์ สุมนเตมีย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓/๖ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2023 รุ่นอายุ ๗-๙ ปี ...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณฐมน สุธนฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔/๔ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3rd Place Duo Any style Children 7-9 Year ...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดเพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ อาคารนันทนาการ ๑๔ มหาวิทยาลัยรังสิต ...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมถ่ายภาพสาธิตเกษตรและนักเรียนชมรมภาพยนตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โครงการ Out of the Box ประเภทหนังสั้นสร้างสรรค์สังคม เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖......อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนภัทร ธนพันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๘ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2023 รุ่นอายุ ๑๐-๑๒ ปี ...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายณภัทร จินตธนะเดช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๔ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันหมากล้อม รายการ Zeer Rangsit Maklom Championship 2023 รุ่น Friendship ...อ่านต่อ
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
E-BOOK

สถิติเข้าชม