× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวคนเก่งสาธิตเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐฐ์ น้อยเชี่ยวกาญจน์ ม.๕/๑ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบ รายการ AKU Design Contest 2024 Bachelor Program in Building Innovation and Technology : THE SEE SAW SEEN : ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน พัฒนาอนาคต

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐฐ์  น้อยเชี่ยวกาญจน์  ม.๕/๑

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบ รายการ AKU Design Contest 2024  Bachelor Program in Building Innovation and Technology :  THE SEE SAW SEEN : ศึกษาอดีต เรียนรู้ปัจจุบัน พัฒนาอนาคต

ภายใต้หัวข้อ “ออกแบบเครื่องเล่นโดยใช้ไผ่เป็นองค์ประกอบวัสดุหลัก ให้เป็นเครื่องเล่นที่สนุก และมีรูปทรวงสวยงามโดดเด่น”

ชื่อผลงาน “โอบอ้อม”

จัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศผลเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗E-BOOK

สถิติเข้าชม