× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวคนเก่งสาธิตเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนายกันตพิชญ์ เพิ่มวัฒนชัย ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี ๒๕๖๗

ขอแสดงความยินดีกับ นายกันตพิชญ์ เพิ่มวัฒนชัย ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณประกาศจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี ๒๕๖๗

ณ เมืองกัมปาร์ รัฐเปรัก สหพันธรัฐมาเลเซีย

ระหว่างวันที่ ๓-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

ขอบคุณภาพจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)E-BOOK

สถิติเข้าชม