× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565


ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมบรรยายกฎหมายกับวัยรุ่น ยาเสพติดมหันตภัยใกล้ตัว เรื่อง “อันตรายจากบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าและกัญชา” วันศุกร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๔๕-๑๕.๔๕ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม...อ่านต่อ
โครงการสัมมาทิฐิภิรมย์ "กตัญญุตา-คารวะ" ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๔๕ – ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม...อ่านต่อ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดกิจกรรม “การสร้างเกมพฤกษศาสตร์ ด้วย Wordwall” เมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๑๕ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๒ ชั้น ๒...อ่านต่อ
ชมรมนักพฤกษศาสตร์น้อยสาธิตเกษตรร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าฯ จัดกิจกรรม “การทำพรรณไม้แห้งด้วยซิลิกาทราย” เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร ๓ ชั้น ๔...อ่านต่อ
กิจกรรม “การทำยาหม่อง ยาหอม สมุนไพร” ของนักเรียนชมรมนักพฤกษศาสตร์น้อยและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร ๓ ชั้น ๔...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศึกษาดูงาน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการพัฒนานักเรียน เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร ๓...อ่านต่อ
บุคลากรฝ่ายบริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑...อ่านต่อ
เทศบาลนครตรัง สำนักการศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์ ศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๑๕ น. ณ ห้องประชุม อาคารอุบล เรียงสุวรรณ...อ่านต่อ

E-BOOK

สถิติเข้าชม