× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566


ข่าวคนเก่งสาธิตเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่งสาธิตเกษตรที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖ "ฉัททันต์เกมส์" วันที่ ๔-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ Central All Thailand Table Tennis Championships 2023 Circuit 3 ...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงนภัทร ธนพันท์ ที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขัน International Arts Festival Thailand 2023 ...อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม

โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดกิจกรรม "การประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ" เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการงานบ้านระดับประถมศึกษา อาคาร ๓...อ่านต่อ
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐-๑๒.๔๕ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

งานพยาบาล จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับอาจารย์สวัสดิการทีมกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖ "ฉัททันต์เกมส์" วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ...อ่านต่อ
โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จัดอบรมเรื่อง "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ" เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ...อ่านต่อ
โครงการ Cool KUS Teachers เสริมความรู้ครูสาธิตเกษตร หัวข้อ “โอมจงรวย...ออมเงินด้วยหลักการ” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๘.๐๐ น. ณ ลานไอพี อาคาร ๔ ชั้น ๑...อ่านต่อ

E-BOOK

สถิติเข้าชม