× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ การตัดสินผลการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ...อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ...อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ...อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๑ และ ครั้งที่ ๒ และ ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเงื่อนไข ...อ่านต่อ
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.๑-ม.๕ ตรวจสอบผลการเรียน และแสดงความคิดเห็น ภาคปลาย ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม - วันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
อาจารย์ประจำชั้น ป.๑-ม.๕ ตรวจสอบความคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียน ภาคปลาย ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.จารี จันทร์อุ่น และ น.ส.อรุณี อ้นมงคล ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญการ ...อ่านต่อ
กำหนดการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่เปลี่ยนแผนการเรียน/กลุ่มตามแผนการเรียน รอบ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ...อ่านต่อ
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
E-BOOK

สถิติเข้าชม