× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการอาหารกลางวันนักเรียน วันที่ ๑๗ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ
สถานที่เรียนโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เริ่มเรียนวันแรกเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ
ประกาศ รายชื่อนักเรียนทุนการศึกษายอดเยี่ยม ทุนการศึกษาดีเด่น ทุนเรียนดี ทุนนักกีฬาดีเด่น และทุนดนตรี-นาฎศิลป์ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
กำหนดการพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๑๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม ...อ่านต่อ
โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญ และห้องกิจกรรม ๒ ชั้น ๘ อาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ......อ่านต่อ
ขอเชิญชวนนักเรียนสาธิตเกษตรส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ Climate Action at School ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ
กิจกรรมหน้าเสาธง "ต้อนรับน้องน้อย ป.๑" ปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๒๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม ...อ่านต่อ
มาตรการป้องกันโรคติดต่อ ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยเคร่งครัดจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ...อ่านต่อ
ข้อปฏิบัติของผู้ปกครองในการรับส่งนักเรียนบริเวณประตู ๕ ...อ่านต่อ
การแจ้งผลการแข่งขัน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ กรณีนักเรียนไปแข่งขันด้วยตนเองในนามโรงเรียน ผู้ปกครองต้องยื่นเอกสารที่งานทะเบียนและประมวลผล ...อ่านต่อ
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
E-BOOK

สถิติเข้าชม