× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

พิธีเชิดชูเกียรตินักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๑๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม ...อ่านต่อ
โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
การแข่งขันฟุตบอลสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๕๐ น. - ๒๐.๓๐ น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน ...อ่านต่อ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ "มิตรภาพ...เราน้องพี่" วันศุกร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๑๐ น. ณ สนามหน้าอาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดกิจกรรม "รักใครให้กินผัก" ให้แก่นักเรียนชมรมนักพฤกษศาสตร์น้อยสาธิตเกษตร เมื่อวันพุธที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการงานบ้านระดับประถมศึกษา......อ่านต่อ
โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ศึกษานอกสถานที่ เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐-๑๕.๔๕ น. ณ จังหวัดสมุทรสาคร ...อ่านต่อ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดกิจกรรม "ทาร์ตผลไม้" ให้แก่นักเรียนชมรมนักพฤกษศาสตร์น้อยสาธิตเกษตร เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการงานบ้านระดับประถมศึกษา......อ่านต่อ
การจัดแสดงผลงานทางวิชาการและจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสาระต่าง ๆ ในงานเกษตรแฟร์ ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ
โครงการค่ายพักแรมสำหรับนักเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔๘ รุ่นที่ ๕๑ วันที่ ๕-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ...อ่านต่อ
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
E-BOOK

สถิติเข้าชม