× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดกิจกรรมถุงหอมสมุนไพร เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติงานบ้านระดับประถมศึกษา ...อ่านต่อ
กิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และบริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์......อ่านต่อ
งานดนตรีในสวน ครั้งที่ ๓๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานทอง ...อ่านต่อ
งานตลาดนัดศิลปะ ครั้งที่ ๑๔ “หวานละมุนอาร์ต” วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ถนนสายบุญและบริเวณลานทอง ...อ่านต่อ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดกิจกรรมสมุนไพรในส้มตำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติงานบ้านระดับประถมศึกษา ...อ่านต่อ
โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญและอาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
งานประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด“สาธิตเกษตร ใต้ร่มนนทรี ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา......อ่านต่อ
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กับ University of Wisconsin, Green Bay เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
กิจกรรมหน้าเสาธง ประชาสัมพันธ์งานประจำปี สาธิตเกษตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๕๐–๑๓.๔๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม ...อ่านต่อ
โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญและอาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
E-BOOK

สถิติเข้าชม