× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวคนเก่งสาธิตเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟันดาบ รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดยสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟันดาบ รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดยสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต 

ได้รับรางวัลดังนี้ 

นายเจ้าคุณ จันทร์สิริธร ม.๕/๖

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขันประเภทดาบทีมฟลอย์ชาย 

นางสาวนรมล หลงทอง ม.๕/๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

การแข่งขันประเภทดาบฟลอย์บุคคลหญิง

E-BOOK

สถิติเข้าชม