× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

งานพยาบาล จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับอาจารย์สวัสดิการทีมกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖ "ฉัททันต์เกมส์" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ งานพยาบาล จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับอาจารย์สวัสดิการทีมกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖ "ฉัททันต์เกมส์" โดยมี ผศ.สุวิกรม มาประณีต รองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการและสัมพันธ์ชุมชน กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์สวัสดิการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะเบื้องต้นในการปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง สามารถดูแลช่วยเหลือนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บได้อย่างเหมาะสม และสามารถประเมินอาการบาดเจ็บของนักกีฬาเพื่อนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงที โดยมี พญ.นิตยา พะวงษ์ และทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลวิภาวดี มาบรรยายความรู้และสาธิตวิธีการปฏิบัติในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม 

 


E-BOOK

สถิติเข้าชม