× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเตรียมตัวให้พร้อมกับการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสภายใน ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ขอเชิญชวนนักเรียนที่สนใจเตรียมตัวให้พร้อมกับการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสภายใน ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖  ณ ห้องเทเบิลเทนนิส อาคารพลานามัยและการกีฬา โดยมีประเภทการแข่งขัน ดังนี้

๑.ชายเดี่ยวระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔

๒.หญิงเดี่ยวระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ และ ๔

๓.ชายเดี่ยวระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖

๔.หญิงเดี่ยวระดับประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครได้บัดนี้เป็นต้นไปที่ ๑.อาจารย์ผู้สอนวิชาพลศึกษา ป.๓ - ป.๖  ๒.อาจารย์อภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ ที่อาคารพลานาและการกีฬา และ ๓.นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พลศึกษา ป.๓ - ป.๖ หมดเขตรับสมัคร วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ คลิกชมคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

E-BOOK

สถิติเข้าชม