× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดกิจกรรม "การประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ" เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการงานบ้านระดับประถมศึกษา อาคาร ๓

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการงานบ้านระดับประถมศึกษา อาคาร ๓ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดกิจกรรม "การประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ" ให้แก่นักเรียนชมรมนักพฤกษศาสตร์น้อยสาธิตเกษตร จำนวน ๔๐ คน นักเรียนได้เรียนรู้การทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติ เรียนรู้ใบไม้ชนิดต่าง ๆ ใกล้ตัวที่สามารถนำมาทำกระทงได้ 


E-BOOK

สถิติเข้าชม