× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวคนเก่งสาธิตเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธัชชยุต วรพาณิชช์ ป.๒/๔ ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ จากการแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖

ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ช.ธัชชยุต วรพาณิชช์ ป.๒/๔

ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์

จากการแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖

E-BOOK

สถิติเข้าชม