× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม “การทำยาหม่อง ยาหอม สมุนไพร” ของนักเรียนชมรมนักพฤกษศาสตร์น้อยและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร ๓ ชั้น ๔

 

            วันจันทร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร ๓ ชั้น ๔ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จัดกิจกรรม "การทำยาหม่อง ยาหอม สมุนไพร" ให้แก่นักเรียนชมรมนักพฤกษศาสตร์น้อยและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีคณะวิทยากรจากสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความรู้ในการทำยาหม่อง ยาหอม สมุนไพร การคำนวณต้นทุน และการฝึกตั้งราคาผลิตภัณฑ์ยาหม่อง ยาหอม สมุนไพร 


E-BOOK

สถิติเข้าชม