× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดกิจกรรม “การสร้างเกมพฤกษศาสตร์ ด้วย Wordwall” เมื่อวันที่ ๒๑ และ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๑๕ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๒ ชั้น ๒

 

วันพุธที่ ๒๑ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๑๕ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๒ ชั้น ๒ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจัดกิจกรรมการสร้างเกมพฤกษศาสตร์ด้วย Wordwall ให้นักเรียนชมรมนักพฤกษศาสตร์น้อยสาธิตเกษตรและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนิสิตสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ ๒ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเป็นวิทยากร นักเรียนได้เรียนรู้การสร้างเกมพฤกษศาสตร์อย่างง่าย ด้วยเว็บไซต์ www.wordwall.net เป็นเกมจับคู่พรรณไม้และนักเรียนสามารถประยุกต์กับเกมรูปแบบอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ 

 


E-BOOK

สถิติเข้าชม