× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมหน้าเสาธง ประชาสัมพันธ์งานประจำปี สาธิตเกษตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๕๐–๑๓.๔๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม

 

วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๕๐–๑๓.๔๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม จัดกิจกรรมหน้าเสาธง ประชาสัมพันธ์งานประจำปี สาธิตเกษตร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีแนวคิดการจัดงาน "สาธิตเกษตร ใต้ร่มนนทรี ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานและเชิญชวนร่วมงาน มีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เช่น ลานสนุก สาธิตนำโชค สาธิตลุ้นโชค นิทรรศการวิชาการ การแสดงเวทีวิชาการ การแสดงกลางแจ้ง การแสดงเวทีใหญ่ และการจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ จากนั้นชมตัวอย่างการแสดงกลางแจ้ง การแสดงเวทีใหญ่


E-BOOK

สถิติเข้าชม