× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

งานประจำปี ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด“สาธิตเกษตร ใต้ร่มนนทรี ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

 

วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานประจำปี ๒๕๖๕ภายใต้แนวคิด“สาธิตเกษตร ใต้ร่มนนทรี ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน คุณเกรียงไกร ทรัพย์เจริญ ประธานจัดงาน ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม ผศ.ดร.นิคม  แหลมสัก รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ดร.ผกามาศ  นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ คุณจิรัชยา จิรวณิช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ การเล่นเกมลุ้นของรางวัลที่ลานสนุก ชมการแสดงกลางแจ้งของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ชมการแสดงสุดอลังการบนเวทีใหญ่ ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่กับคูปองสาธิตนำโชค และสาธิตลุ้นโชค ผู้มาเที่ยวงานได้รับประทานอาหารเลิศรสจากร้านชื่อดังที่นำมาจำหน่ายตลอดงาน ซึ่งรายได้จากการจัดงานในครั้งนี้นำไปสนับสนุนด้านการเรียนการสอนของโรงเรียน 


E-BOOK

สถิติเข้าชม