× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญและอาคารอุบล เรียงสุวรรณ

 

วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญและอาคารอุบล เรียงสุวรรณ จัดโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร โดย สมาคมนักเรียนเก่าฯ เป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ โดยนิมนต์ พระมหาสนั่น สนฺตจิตฺโต จากวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง รับบาตรและแสดงธรรมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า เรามีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน แม้จะมีกิจกรรมมากมาย ท่านทั้งหลายยังสละเวลา เพื่อเป็นแบบอย่างในการปลูกฝังเรื่องคุณงามความดี ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ สำหรับคนรุ่นใหม่แล้วการได้รับคำแนะนำสั่งสอน สั่งเป็นพระเดช สอนเป็นพระคุณ ถูกสั่งเพราะดื้อ ถูกสอนเพราะดี การสอนต้องมีพระคุณให้มาก มีความดีให้เด็กเห็นก่อน จึงค่อยแนะนำ การแนะคือการบอกให้รู้ นำคือทำให้ดู ในพิธีกรรมอันเป็นบุญกุศลนั้นเป็นอย่างไร ทำให้เด็ก ๆ รู้ ผู้ปกครองต้องเป็นหลัก อาจารย์เป็นผู้สนับสนุน กิจกรรมที่ทำเราทุกคนต้องมีส่วนร่วม ทั้งโรงเรียนและผู้ปกครองย่อมมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อนักเรียน เป็นตัวอย่างในการเรียนรู้ สืบสานหลักที่ทำให้ดีมาแต่เดิม 


E-BOOK

สถิติเข้าชม