× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญและอาคารอุบล เรียงสุวรรณ

 

วันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญและอาคารอุบล เรียงสุวรรณ จัดโครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร โดย อาจารย์ฐาปนีย์ ธัญญพาณิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี แสวงเจริญ อาจารย์ทิพาวรรณ สมิตเมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐากูร เหมยะรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร สุขเจริญ อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ เป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ โดยนิมนต์ พระมหาสนั่น สนฺตจิตฺโต จากวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง รับบาตรและแสดงธรรมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า ขออนุโมทนาท่านอาจารย์ผู้เกษียณ ที่ยังมีโอกาสทำกิจกรรมกับโรงเรียนและเป็นตัวอย่างให้กับน้อง ๆ และนักเรียน การเกษียณอายุจากการทำงาน ก็ได้ปล่อยวางในงานที่เคยปฏิบัติ การกลับมาเยี่ยมเยียนก็ได้มาเห็นการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ของที่ทำงาน เมื่อถึงเวลาเกษียณอายุราชการ อายุที่มากขึ้นสังขารนั้นไม่เที่ยง ร่างกายมีความเสื่อมถอย สุขภาพก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิม ดังนั้น เมื่อถึงกาลเกษียณเราจะต้องมีหลัก ๓ ดี ๑.สุขภาพดี คือ มีอาหารการกินที่ดี ออกกำลังกายให้เหมาะสม ๒.สุขภาพจิตดี คือ มีการปล่อยวางเรื่องราวต่าง ๆ เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น ๓.พักผ่อนดี การนอนและการท่องเที่ยว เมื่อมีเวลาการดูแลตนเองหลังจากเกษียณเป็นสิ่งสำคัญ มีความสุขกาย สุขใจ และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับชีวิตได้ดีขึ้น


E-BOOK

สถิติเข้าชม