× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

งานดนตรีในสวน ครั้งที่ ๓๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานทอง

วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณลานทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีและนาฏศิลป์) ร่วมกับงานพัฒนาดนตรีและนาฏศิลป์ จัดโครงการดนตรีในสวน ครั้งที่ ๓๔  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ได้ฝึกการทำงานร่วมกัน ความขยันหมั่นเพียร ความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อม ความอดทน และกล้าแสดงออก

 


E-BOOK

สถิติเข้าชม