× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม “สืบสานภูมิปัญญา ถักทอด้วยใจ หนอนไหม ป.๕” ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ คณาจารย์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ร่วมกับชมรมรักษ์โรงเรียน จัดกิจกรรม “สืบสานภูมิปัญญา ถักทอด้วยใจ หนอนไหม ป.๕” ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วลัญช์ลักษณ  สุวรรณมัย กล่าวรายงานการจัดงาน ผู้แทนจากชมรมรักษ์โรงเรียนมอบของที่ระลึก อาจารย์ ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการเปิดงาน จากนั้นชมนิทรรศการ ชมสาธิตการสาวไหม และชมผลงานนักเรียน


E-BOOK

สถิติเข้าชม