× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖ "ฉัททันต์เกมส์" เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ และสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.ผกามาศ  นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ คูหเพ็ญแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน และผู้แทนคณาจารย์และผู้ประสานงานด้านเทคนิคกีฬา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ การแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖ “ฉัททันต์เกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร โรงเรียนสาธิต ๒๒ สถาบัน คณาจารย์ และผู้ประสานงานด้านเทคนิคกีฬาเข้าร่วมการประชุม เพื่อทราบข้อมูลข่าวสาร และปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในส่วนงานที่เกี่ยวข้องแต่ละฝ่าย  จากนั้นในช่วงเย็นทางเจ้าภาพจัดการแข่งขันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการแถลงข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์และสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ข่วงประตูท่าแพ ขอขอบคุณรูปภาพบางส่วนจากเว็บไซต์เจ้าภาพ


E-BOOK

สถิติเข้าชม