× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

มอบของให้กับโครงการไออุ่นจากพี่ให้น้อง ครั้งที่ ๑๘ พื้นที่ทำกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่สะเต ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องสมุด อาคารอุบล เรียงสุวรรณ อาจารย์สุพรรณิการ์ ศรียาภัย หัวหน้างานห้องสมุด เป็นผู้แทนโรงเรียนส่งมอบหนังสือและสื่อการศึกษา ที่คัดแยกสำหรับส่งมอบกับหน่วยงาน มูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ ให้กับโครงการไออุ่นจากพี่ให้น้อง ครั้งที่ ๑๘ พื้นที่ทำกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่สะเต ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์เอกราช มบขุนทด เป็นผู้รับมอบ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาจารย์สุชาดา ศรีศกุน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) ส่งมอบของขวัญวันวิทย์ จากการจัดงานนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ให้กับโครงการไออุ่นจากพี่ให้น้อง ครั้งที่ ๑๘ พื้นที่ทำกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่สะเต ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์เอกราช มบขุนทด เป็นผู้รับมอบ

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๑๕ น. ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๕ อาจารย์อภิษฎา ลัมสุต พร้อมด้วยผู้แทนนักเรียนส่งมอบสมุดเล่มเล็ก จากกิจกรรมสมุดทำมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อส่งมอบให้กับโครงการไออุ่นจากพี่ให้น้อง ครั้งที่ ๑๘ พื้นที่ทำกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่สะเต ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ดร.วรพรรณ สังขเวช เป็นผู้รับมอบ


E-BOOK

สถิติเข้าชม