× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐-๑๒.๔๕ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๓๐-๑๒.๔๕ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ อาจารย์ ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัตน์ ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ได้แก่ เด็กชายณัฏฐวรรษ ก้านทอง ป.๔/๕  เด็กชายภรัญโรจน์  สุระพีพงษ์ ป.๔/๗  เด็กชายยชญชวิศ ตันทวีวงศ์ ป.๔/๔


E-BOOK

สถิติเข้าชม