× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

โครงการ Cool KUS Teachers เสริมความรู้ครูสาธิตเกษตร จัดอบรม หัวข้อ "วัคซีนไซเบอร์ ต้านภัยออนไลน์” เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ

โครงการ Cool KUS Teachers เสริมความรู้ครูสาธิตเกษตร จัดอบรม หัวข้อ "วัคซีนไซเบอร์ ต้านภัยออนไลน์” เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ๓ ท่าน คือ พ.ต.ต.พากฤต กฤตยพงษ์ ร.ต.อ.พิชพงศ์ โสมกุล และ ส.ต.ต.กฤษณะ เชยวิจิตร จาก กากีนั้ง ทีวี - Khakinang TV

การบรรยายในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานจากวิทยากรทั้ง ๓ ท่าน ถือได้ว่า ได้รับ "วัคซีน" สำหรับการป้องกันและต้านภัยมิจฉาชีพจากช่องทางออนไลน์ และที่สำคัญผู้เข้าอบรมจะนำความรู้เหล่านี้ไปสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนสาธิตเกษตรเช่นเดียวกัน


E-BOOK

สถิติเข้าชม