× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

โครงการ Cool KUS Teachers เสริมความรู้ครูสาธิตเกษตร จัดอบรม หัวข้อ "โปรแกรม AI ผู้ช่วยวิจัยใกล้ตัว” เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๘.๑๕ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ

โครงการ Cool KUS Teachers เสริมความรู้ครูสาธิตเกษตร จัดอบรม หัวข้อ "โปรแกรม AI ผู้ช่วยวิจัยใกล้ตัว” เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๘.๑๕ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันทิพา  อมรฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การบรรยายในครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ และเห็นถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีมาเป็นผู้ช่วยในการทำวิจัยอย่างมาก  


E-BOOK

สถิติเข้าชม