× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ ห้องเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ
การแจ้งผลการแข่งขัน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ กรณีนักเรียนไปแข่งขันด้วยตนเองในนามโรงเรียน ผู้ปกครองต้องยื่นเอกสารที่งานทะเบียนและประมวลผล ...อ่านต่อ
ประกาศรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ
การชำระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๓ ถึงอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ
ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป ...อ่านต่อ
เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานสังกัดโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ...อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.กฤษณา ชินสิญจน์ ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร ครูอาวุโส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
E-BOOK

สถิติเข้าชม