× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมการแสดงของนักเรียน โครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถพิเศษ วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
รายชื่อนักเรียนที่ยืมหนังสือมากที่สุดติดอันดับ TOPTEN ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
การชำระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
แจ้งกำหนดการสอบ ภาคต้น ครั้งที่ ๒ การดำเนินการเกี่ยวกับการเรียน และการจัดกิจกรรมระหว่างปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
ประกาศเรื่อง ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
โครงการทำบุญตักบาตร ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
ขอเชิญชวนชาวสาธิตเกษตรร่วมงานวิ่ง "WonderFun Run & Fit" กับสาธิตกระโปรงม่วง ปี ๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ...อ่านต่อ
บันทึกผลการเรียน ภาคต้น ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ชั้น ม.๖ วันที่ ๑๘ - ๒๘ ก.ย. ๖๖ ชั้น ม.๑-ม.๕ วันที่ ๑๘ ก.ย. - ๑ ต.ค. ๖๖ และชั้น ป.๑-ป.๖ วันที่ ๑๘ ก.ย. - ๕ ต.ค. ๖๖) ...อ่านต่อ
การแจ้งผลการแข่งขัน กรณีนักเรียนไปแข่งขันด้วยตนเองในนามโรงเรียน ผู้ปกครองต้องยื่นเอกสารที่งานทะเบียนและประมวลผล ...อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เปลี่ยนแผนการเรียน/กลุ่มตามแผนการเรียน ช่วงเดือนกันยายน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ...อ่านต่อ
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
E-BOOK

สถิติเข้าชม