× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2942-8800-09 โทรสาร 0-2942-8093

ประชาสัมพันธ์  อาคาร 1 กด 100, 109

ธุรการมัธยมศึกษา  อาคาร 6 กด 604, 607 

ธุรการประถมศึกษา  อาคาร 7 กด 705

 

เว็บไซต์โรงเรียน http://www.kus.ku.ac.th

Email: kuspr@ku.ac.th

โทรศัพท์: 0-2942-8800-09 ต่อ 109, 0-2942-8085

 

แผนที่การเดินทาง  (Google Map)ดู โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

E-BOOK

สถิติเข้าชม