× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการทำบุญตักบาตรทุกวัน เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๘ ห้องกิจกรรม ๒ ...อ่านต่อ
ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๗ “เจ้ารามเกมส์” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ
ร่วมงานแถลงข่าวงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ ๙ เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...อ่านต่อ
กิจกรรมหน้าเสาธง “ต้อนรับสู่ปีการศึกษา ๒๕๖๗” เมื่อวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม ...อ่านต่อ
ร่วมส่งกำลังใจให้กับ นายกันตพิชญ์ เพิ่มวัฒนชัย นักเรียนชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผู้แทนประเทศไทยที่เดินทางไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ
ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน ๙ คน เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ International Conference 2024 ...อ่านต่อ
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ
ร่วมโครงการ “ค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๙-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ...อ่านต่อ
โครงการประชุมรวมอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
ต้อนรับผู้บริหารโรงเรียนจาก Auckland Grammar School และ St Mary’s College ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ ...อ่านต่อ
«Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next»
E-BOOK

สถิติเข้าชม