× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมต้อนรับน้องน้อย ป.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม

วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๒๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม จัดกิจกรรมรับน้องน้อย ป.๑ KUS 60 ชมประมวลภาพวันแรกในการมาเรียนและร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จากนั้น อาจารย์ ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับ ต่อมาตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กล่าวความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียน และให้ผู้แทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มอบของขวัญแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เป็นที่ระลึก (ชมวีดิทัศน์ประมวลภาพของการมาเรียนวันแรก)


E-BOOK

สถิติเข้าชม