× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑-๑๐๑

E-BOOK

สถิติเข้าชม