× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

คณบดีและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารงานของโรงเรียนระดับประถมศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

E-BOOK

สถิติเข้าชม