× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวคนเก่งสาธิตเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมถ่ายภาพสาธิตเกษตรและนักเรียนชมรมภาพยนตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โครงการ Out of the Box ประเภทหนังสั้นสร้างสรรค์สังคม เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

      วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ นักเรียนชมรมถ่ายภาพสาธิตเกษตร และนักเรียนชมรมภาพยนตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “OUT OF THE BOX” ประเภทหนังสั้นสร้างสรรค์สังคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ เรื่อง The Hesitation จัดโดย สถาบันกัลยาณมิตร โดยมี อาจารย์เอกราช มบขุนทด เป็นที่ปรึกษา  ได้รับรางวัลดังนี้

นายฐปนนท์ พึ่งโพธิ์สภ  ม.๖/๑ นักเรียนชมรมถ่ายภาพสาธิตเกษตร

นางสาวเบญจพร พาหุรัตน์  ม.๖/๓  นักเรียนชมรมภาพยนตร์

นางสาวนภัสนันต์ สุขมาดำรง  ม.๖/๕ นักเรียนชมรมภาพยนตร์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ 

ลิงก์ผลงาน https://youtu.be/79cKp8yTxI0?si=vc7YmS3bQQokDTMF

E-BOOK

สถิติเข้าชม