× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) จ.ชลบุรี

        วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี งานศึกษาเด็กระดับมัธยมศึกษา ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และได้รับประสบการณ์ตรงด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชนและสิ่งแวดล้อมของประเทศชาติ โดยมีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ อาจารย์ และพี่ ๆ จากสมาคมนักเรียนเก่าฯ เดินทางไปร่วมกิจกรรมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๗๓ คน กิจกรรมประกอบด้วยการเพาะกล้าไม้ต้นโกงกาง การปล่อยปูคืนสู่ธรรมชาติ การเก็บขยะบริเวณชายหาด และการฟังบรรยายแนวทางการอนุรักษ์เต่าทะเล และการปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ 


E-BOOK

สถิติเข้าชม