× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๔ ที่เรียนวิชาประวัติวรรณคดี ศึกษานอกสถานที่ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

       วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ วิหารมงคลบพิตร วัดพระศรีสรรเพชญ์ อาคารเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา วัดนักบุญยอแซฟ วัดพุทไธศวรรย์ และหมู่บ้านญี่ปุ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์ผู้สอนวิชาประวัติวรรณคดี จัดกิจกรรมศึกษานอกสถานที่ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑๐ คน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีในสมัยกรุงศรีอยุธยา และนักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากบทเรียน


E-BOOK

สถิติเข้าชม