× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารอุบล เรียงสุวรรณ

วันอังคารที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารอุบล เรียงสุวรรณ วงดุริยางค์ซิมโฟนีี เป็นเจ้าภาพ ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ โดยนิมนต์ พระมหาสนั่น สนฺตจิตฺโต จากวัดเสมียนนารี พระอารามหลวง รับบาตรและแสดงธรรมแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความว่า “ความรับผิดชอบ เปรียบเสมือนร่างกาย ตา หู จมูก ลิ้น อวัยวะทุกส่วนของร่างกายล้วนมีหน้าที่รับผิดชอบ และทำหน้าที่ต่างกัน เฉกเช่นเราทุกคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบที่แตกต่างกัน  ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา แต่สิ่งที่เราไม่ควรลืมคือความถูกต้อง ทั้งการคิด การพูด การกระทำ และต้องร่วมด้วยช่วยกันทำความดี ทำหน้าที่ของตนเองให้ดี รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนเติบโต ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างดี มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ เวลา เมื่อผ่านไปแล้วไม่มีวันหวนกลับ แต่สิ่งที่เราทำได้คือทำปัจจุบันให้ดี รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือกัน เพราะอนาคตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่ปัจจุบัน”


E-BOOK

สถิติเข้าชม