× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จัดอบรมเรื่อง "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ" เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ

วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จัดอบรมเรื่อง "การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ" ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม โดยมี ดร.นพรัตน์ ศรีเจริญ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม และมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร


E-BOOK

สถิติเข้าชม