× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ลงทะเบียนในวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องการเงิน อาคาร ๒ ชั้น ๑

 

๑. จดหมายแจ้งกำหนดการลงทะเบียน #คลิก

๒. รายละเอียดการจัดกิจกรรม #คลิก 

๓. กำหนดการเรียน #คลิก 

๔. กำหนดการเรียนกิจกรรมคณิตศาสตร์ ป.๔-ป.๖ #คลิก

๕. ใบลงทะเบียน #คลิก

E-BOOK

สถิติเข้าชม