× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

ร่วมส่งกำลังใจให้กับ นายกันตพิชญ์ เพิ่มวัฒนชัย นักเรียนชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผู้แทนประเทศไทยที่เดินทางไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาจารย์ ดร.จิตติมา  พิศาภาค รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพ อาจารย์งานวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา และอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) เป็นตัวแทนคณาจารย์และนักเรียนร่วมส่งกำลังใจให้กับ นายกันตพิชญ์ เพิ่มวัฒนชัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ผู้แทนประเทศไทยที่เดินทางไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี ๒๕๖๗ ณ เมืองกัมปาร์ รัฐเปรัก สหพันธรัฐมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๓-๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗


E-BOOK

สถิติเข้าชม