× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน ๙ คน เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ International Conference 2024

วันเสาร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาจารย์โครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เป็นตัวแทนอาจารย์และนักเรียนร่วมส่งกำลังใจให้กับนักเรียนโครงการเติมเต็มศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน ๙ คน ที่เป็นตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาอนาคตระดับนานาชาติในรายการ International Conference 2024 จัดโดย Future Problem Solving Program International ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ Indiana University Bloomington ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี อาจารย์ภาธร พงศ์ไพจิตร และอาจารย์วิชชุดา วิศววิลาวัณย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


E-BOOK

สถิติเข้าชม