× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมหน้าเสาธง “ต้อนรับสู่ปีการศึกษา ๒๕๖๗” เมื่อวันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม

วันพุธที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม จัดกิจกรรมหน้าเสาธง “ต้อนรับสู่ปีการศึกษา ๒๕๖๗” โดยมี อาจารย์ ดร.ผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับนักเรียนในวันเปิดเรียน ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๗ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนและแนะนำคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๗


E-BOOK

สถิติเข้าชม