× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวคนเก่งสาธิตเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับนีกเรียนที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินสนับสนุนโครงการพร้อมเกียรติบัตร จากการประกวดโครงการสิ่งแวดล้อมภายใต้หัวข้อ “Climate action”

ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ญ.วรกมล เจริญสม ม.๓/๔

ด.ญ.ชญานุช มณีกุล ม.๓/๕

ด.ญ.ชญานิศ มณีกุล ม.๓/๖

ที่ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

ได้รับเงินสนับสนุนโครงการพร้อมเกียรติบัตร

จากการประกวดโครงการสิ่งแวดล้อมภายใต้หัวข้อ “Climate action”

ในชื่อทีมสามน้ำ จัดโดยสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗

E-BOOK

สถิติเข้าชม