× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567


ข่าวคนเก่งสาธิตเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ. อาคิรา เอกสาตรา ป.๒/๗ ที่ได้รับรางวัล ๒ เหรียญทอง จากการแข่งขันยิมนาสติกลีลา Body Skill Level 2 และ Ball Skill Level2 รายการ 2nd Wan-Jun Gymnastics & SSRU...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ธัชชยุต วรพาณิชช์ ป.๒/๔ ที่ได้รับรางวัล เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ จากการแข่งขัน Asian Science and Mathematics Olympiad (ASMO) ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณญาดา สอนสุภาพ ป.๖/๑ ด.ญ.ธณัณณัฐ สุทธปรีดา ป.๖/๑ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากการแข่งขันแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ อายุ ๑๒ ปี รายการ Web Junior No Rank#1 Badminton Tournament 2024...อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม

พิธีเชิดชูเกียรตินักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๑๐ น. ณ หอประชุมจงรักษ์ ไกรนาม ...อ่านต่อ
โครงการทำบุญตักบาตรทุกวันอังคาร เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารอุบล เรียงสุวรรณ ...อ่านต่อ
การแข่งขันฟุตบอลสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ ๗ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๕๐ น. - ๒๐.๓๐ น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน ...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

โครงการ Cool KUS Teachers เสริมความรู้ครูสาธิตเกษตร จัดอบรม หัวข้อ "โปรแกรม AI ผู้ช่วยวิจัยใกล้ตัว” เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๘.๑๕ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ...อ่านต่อ
คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Philippine Normal ประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงานเรื่อง การสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพครูสาขาวิชาพละศึกษาและสุขศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗...อ่านต่อ
โครงการ Cool KUS Teachers เสริมความรู้ครูสาธิตเกษตร จัดอบรม หัวข้อ "วัคซีนไซเบอร์ ต้านภัยออนไลน์” เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ...อ่านต่อ

E-BOOK

สถิติเข้าชม