× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567


ข่าวคนเก่งสาธิตเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ณิศนันท์ ขจรวงศ์วัฒนา ป.๔/๗ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๒ ...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.สุวิภา สันตินธรกุล ป.๓/๕ ที่ได้รับ เกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากการแข่งคิดเลขเร็วชิงแชมป์ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๗...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ญาดา โลหิตกุล ป.๕/๕ ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน CSTD Thailand Dance Grand Prix ครั้งที่ ๑๑ ...อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม

โครงการทำบุญตักบาตรทุกวัน เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๒๐ น. ณ ถนนสายบุญ และอาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น ๘ ห้องกิจกรรม ๒...อ่านต่อ
ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ ๔๗ “เจ้ารามเกมส์” เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗...อ่านต่อ
ร่วมงานแถลงข่าวงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ ๙ เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้นิสิตฝึกสอน หัวข้อ“มหัศจรรย์งานกระดาษ” เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗...อ่านต่อ
ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ศึกษาดูงาน เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗...อ่านต่อ
โครงการสัมมนาอาจารย์ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ "เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาสาธิตเกษตร" ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ...อ่านต่อ

E-BOOK

สถิติเข้าชม