× หน้าหลัก แนะนำโรงเรียน การบริหารงาน หน่วยงาน งานวิชาการ ปฏิทินโรงเรียน ดาวน์โหลด ติดต่อเรา

รอบรู้ สู้ชีวิต จิตมั่นคง ดำรงคุณธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566


ข่าวคนเก่งสาธิตเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายกอบุญ กัลยาณมิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๑ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ และรางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดเพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ ๑๓ ระหว่างวันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ อาคารนันทนาการ ๑๔ มหาวิทยาลัยรังสิต...อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟันดาบ รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ จัดโดยสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต...อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม

มอบของให้กับโครงการไออุ่นจากพี่ให้น้อง ครั้งที่ ๑๘ พื้นที่ทำกิจกรรมโรงเรียนบ้านแม่สะเต ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กันยายน ๒๕๖๖...อ่านต่อ
ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ และการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ ๔๖ "ฉัททันต์เกมส์" เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ ณ จังหวัดเชียงใหม่...อ่านต่อ
กิจกรรม “สืบสานภูมิปัญญา ถักทอด้วยใจ หนอนไหม ป.๕” ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารอุบล เรียงสุวรรณ...อ่านต่อ

ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

โครงการ Cool KUS Teachers เสริมความรู้ครูสาธิตเกษตร หัวข้อ “โอมจงรวย...ออมเงินด้วยหลักการ” เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๑๕ – ๑๘.๐๐ น. ณ ลานไอพี อาคาร ๔ ชั้น ๑...อ่านต่อ
นายกและกรรมการสมาคมอนุบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศึกษาดูงานเรื่อง นโยบายการคัดเลือกรับเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาในโรงเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖...อ่านต่อ
นิสิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖...อ่านต่อ

E-BOOK

สถิติเข้าชม